Etika okoliša
Kratica: ETOKSSAS Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 15(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Aleksandar Racz
Izvođači:
Opis predmeta: Potreba za rješavanjem sve brojnijih ekoloških problema odnosno krize okoliša, kao krize odnosa čovjeka prema prirodi, pridonijela je stvaranju etike okoliša. Taj problemski sklop obradit će se kroz sljedeće teme:
1. Izvori, uspon i kriza znanstveno-tehnološke civilizacije.
2. Ekološka protuslovlja modernog društva, ekološka kriza i svijest o odgovornosti za opstanak čovječanstva i Planete u budućnosti.
3. Antropocentrična, patocentrična, biocentrična i ekocentrična paradigma odnosa čovjeka prema životu i prirodi. Benthamov "patocentrični utilitarizam". "Etika zemlje" Alda Leopolda. "Filozofija života" i "etika odgovornosti" Hansa Jonasa. "Etika strahopoštovanja pred životom" Alberta Schweitzera.
4. "Filozofija ekološke krize" Vittorija Höslea i ideologija održivog razvoja kao osnova reformističke ekologije.
5. Dubinska (revolucionarna) ekologija i ekozofija. Ekofeministički pristup.
6. Integrativna bioetika kao jedinstven pristup ljudskom životu i zdravlju, te dobrobiti ne-ljudskih živih bića i prirode u cjelini.
7. Moralni status životinja i njihova prava. Speciesizam i anti-speciesizam u teoriji i praksi. Koncepcije Petera Singera i Joan Dunayer.
8. Etika okoliša i međuvrsni odnosi u kontekstu filozofije, prava i zagovorništva.
9. Etika prehrane. Potrošnja mesa i zaštita okoliša. Vegetarijanstvo.
10. Ekološki pokret i briga za zaštitu okoliša. Pokret za zaštitu životinja.
11. Aktualni ekološki problemi: genetički modificirani organizmi i voda.
12. Problem izvora i potrošnje energije.
13. Ekološko-etička svijest u društvenom kontekstu - pregled socijalno-ekoloških istraživanja u Hrvatskoj.
14. Odnos prema prirodi u izvan-europskim tradicijama.
15. Ekologija i religija - s naglaskom na stav Katoličke crkve prema ekološkim problemima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Armstrong, S. J. & Botzler, R. (eds., 1993). Environmental Ethics. Divergence and Convergence. New York: McGraw-Hill.
2. Cifrić, I. (2005). Antropocentrična i biocentrična odgovornost za život. Socijalna ekologija, 14 (3): 195-215.
3. Domazet, A. (2000). Strahopoštovanje pred životom kod Alberta Schweitzera. Socijalna ekologija, 9 (1-2): 35-47.
4. Hösle, V. (1996). Filozofija ekološke krize. Zagreb: Matica hrvatska.
5. Jonas, H. (1990). Princip odgovornost. Sarajevo: Veselin Masleša
6. Kirn, A. (1992). Od antropocentrične k biocentričnoj etici. Socijalna ekologija, 1 (3): 271-287.
7. Leopold, A. (1949). The Land Ethic. U: A. Leopold, A Sand County Almanac, Oxford University Press, Oxford, 1949: 237-263.
8. Singer, P. (1998). Oslobođenje životinja. Zagreb: Ibis grafika.
Preporučena literatura:
9. Cifrić, I. (2000). Bioetika i ekologija. Zaprešić: Matica hrvatska.
10. Cifrić, I. (2002). Okoliš i održivi razvoj. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo, Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
11. Dunayer, J. (2009). Specizam. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.
12. Fiddes, N. (2002). Ekologija. U: N. Fiddes, Meso ? prirodni simbol. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2002: 239-255
13. Jošt, M. & Cox, Th. S. Intelektualni izazov tehnologije samouništenja. Križevci: Matica hrvatska, 2003.
14. Jurić, H. Uporišta za integrativnu bioetiku u djelu Van Rensselaera Pottera. U: Integrativna bioetika i izazovi suvremene civilizacije, ur. V. Valjan, Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2007: 68-92
15. Markus, T. (2006). Dubinska ekologija i suvremena ekološka kriza. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo, Institut za društvena istraživanja, Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
16. Shiva, V. Ratovi za vodu: privatizacija, zagađivanje i profit. Zagreb: DAF, 2006.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže