Metode znanstvenog rada
Kratica: MEZRSSAS Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Damir Lučanin
V. pred. Olivera Petrak
Izvođači: V. pred. dr. sc. Damir Lučanin ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Značaj istraživanja za razvoj rada sanitarnog djelatnika; pregled istraživačkog procesa; odnos teorije i nalaza istraživanja; etička načela u istraživanju; osnove kvalitativnih istraživanja; različiti nacrti istraživanja (predeksperimentalni, kvazieksperimentalni i eksperimentalni istraživački nacrti); postupci za izbor uzoraka; pisanje stručnih i znanstvenih radova; pretraživanje baza podataka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mejovšek, M.(2003) Uvod u metode znanstvenog istraživanja. Jastrebarsko: Naklada "Slap". 1. dio - Poglavlja: od 1. do 4. (od 17. do 114. stranice) 93 stranice
2. Marušić, M., Petrovečki, M., Petrak, J. i Marušić, A. (2000) Uvod u znanstveni rad u medicini. Zagreb: Medicinska naklada.
Preporučena literatura:
3. Milas G. Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima, Naklada Slap, Zagreb, 2005
4. Mason, Robert L. (2003.). Statistical Design and Analysis of Experiment ? With Application to Engineering and Science (2 ed.). Hoboken: John Wiley & Sons
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže