Kliničke vježbe zdravstvene njege III
Kratica: 615KV33L Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 120(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Irena Kovačević
Izvođači:
Opis predmeta: Tijekom kliničkih vježbi student/ica primjenjuje stečeno teorijsko znanje i vještine iz
zdravstvene njege kirurških i zdravstvene njege psihijatrijskih bolesnika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kalauz, S. Zdravstvena njega kirurških bolesnika (nastavni tekstovi), Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 2000.
2. Sedić B. Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika. Visoka zdravstvena škola, 2006.
Preporučena literatura:
3. Morris C. Medical surgical nursing ? core principles and practice, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1996.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže