Kirurgija
Kratica: 615KIR3Z Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Bojan Biočina
Izvođači:
Opis predmeta: U kolegiju se težište stavlja na stjecanje medicinskog znanja o kirurgiji kao struci te o
temeljnim postavkama kirurškog liječenja bolesnika. Studenti će steći uvid u povijest razvoja
kirurgije kao struke, obnoviti prije stečeno znanje iz anatomije te patofiziologije kirurških
bolesti, znanja i vještine o metodologiji i praksi prepoznavanja, odnosno dijagnostici kirurških
bolesti te o načinima kirurškog liječenja, kako o općim principima tako i o specifičnim
postupcima u pojedinim granama kirurgije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bradić, I. i sur. Kirurgija. Medicinska knjiga, Zagreb, 1995.
2. Prpić, I. Kirurgija za medicinare, Školska knjiga Zagreb, 2002.
Preporučena literatura:
3. Šoša T., Sutlić, Ž., Stanec, Z, Tonković, I. i sur. Kirurgija. Naklada Ljevak Zagreb, 2007
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže