Koordinacija i supervizija u zdravstvenoj njezi
Kratica: 615KSZ3Z Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 30(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Sonja Kalauz
Izvođači:
Opis predmeta: Teorije i modeli upravljanja u zdravstvenoj njezi; Koncepti rukovođenja u sestrinstvu; Klinička
supervizija; učenje i razvijanje strategije kliničke supervizije; Upravljanje kvalitetom
zdravstvene njege; Upravljanje rizicima u zdravstvenoj njezi; Analiza vještina i kritička
evaluacija sestrinske prakse; Gradnja tima i timski rad; Teorije promjena i upravljanje
promjenama; Upravljanje vremenom; upravljanje sastankom; Upravljanje sustavima podrške
u zdravstvenoj njezi; Odlučivanje u zdravstvenoj njezi; Delegiranje poslova i zadataka u
zdravstvenoj njezi; Unapređivanje rada na radnom mjestu: mentora, istraživača, i nastavnika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kalauz. S. Nastavni tekstovi, Supervizija i koordinacija u sestrinskoj praksi, Zdravstveno veleučilište, 2008.
2. Himelreich, L. Što je Šest Sigma, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta, 2006.
4. Welch, J. Leksikon vodstva. Naklada Zadro, 2002.
Preporučena literatura:
3. Bond,M, Holland, S: Skills of Clinical Supervision for Nurses, Buckingham, Open University ress, 1998.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže