Zdravstvena njega gerijatrijskih bolesnika
Kratica: 615ZNG3Z Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 45(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Biserka Sedić
Izvođači:
Opis predmeta: Specifičnosti procjene stanja gerijatrijskih bolesnika (utvrđivanje i procjena stanja bolesnika
vezanih uz socijalne i ekonomske uvjete života), ponašanje i emocionalni status gerijatrijskih
bolesnika, specifičnosti u zadovoljavanju potrebe za hranom gerijatrijskih bolesnika,
zdravstvena njega bolesnika s poremećajem svijesti, poremećaj oksigenacije i ventilacije
(patološki poremećaji vezani uz disanje i oksigenaciju, KOPB), dekompenzacija srca,
hipertenzija i ostali poremećaji vezani uz probleme srca i krvnih žila, zdravstvena njega
bolesnika s poremećajem eliminacije (posljedice bolesti urogenitalnog sustava u starosti,
poremećaj balansa tekućine i elektrolita (prepoznavanje stanja dehidracije i hipervolemije:
balans tekućine, izgled kože i sluznice), zdravstvena njega bolesnika s oštećenjem sustava
za kretanje kao posljedice kroničnih bolesti, zdravstvena njega bolesnika s psihičkim
poremećajima (psihoorganski sindrom), degenerativnim bolestima mozga, terminalni stadij
ostalih psihičkih poremećaja u starosti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Sedić, B. Zdravstvena njega gerijatrijskih bolesnika, Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 2004.
2. Schaie, K. W. i Willis, S. L. (2001) Psihologija odrasle dobi i starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap. (Odabrana poglavlja).
Preporučena literatura:
3. Duraković, Z. (i sur.). Medicina starije dobi. Zagreb; C.T. Poslovne informacije doo, 2007.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže