Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama
Kratica: 615ZOP3Z Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 30(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: v. pred. Jadranka Pavić
Izvođači:
Opis predmeta: Sadržaj kolegija, uključujući i praktična znanja stečena na praktičnim vježbama, usmjeren je
na prepoznavanje specifičnih problema i stanja prisutnih kod osoba s invaliditetom.
Sadržaj kolegija uključuje pomoć u zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba, prepoznavanje
simptoma i pomoć u liječenju i zbrinjavanju zdravstvenih problema specifičnih za pojedini
poremećaj, razvijanje vještina za trening samozbrinjavanja osoba s invaliditetom, trening
socijalnih vještina i različite tehnike pomoći u modifikaciji ponašanja i integraciji osoba u
društvenu zajednicu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pavić, J. Zdravstvena njega osoba s invaliditetom - nastavni tekstovi, Zdravstveno veleučilište, Zagreb, 2007.
Preporučena literatura:
2. Zergolen Čupak Lj; i suradnici. Down-ov sindrom ? iskustva i spoznaje; Centar za rehabilitaciju Zagreb, 1998.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže