Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika (2)
Kratica: 615ZNP3L Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 60(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Biserka Sedić
Izvođači:
Opis predmeta: Sadržaj kolegija, uključujući i praktična znanja stečena na vježbama, usmjeren je na duševno
zdravlje i bolest, a nadogradnja je sadržajima koje su studenti stekli kroz psihološku grupu
kolegija. Unapređenje duševnog zdravlja i procjena mentalnog statusa čine osnovu za
učenje duševnih bolesti, specifičnih tehnika i kontinuirane zdravstvene njege i rehabilitacije.
Sadržaj kolegija uključuje uvod u tehnike pregovaranja, intervencije u kriznim stanjima i
zdravstvenu njegu bolesnika na odjelima forenzike, zdravstvenu njegu kroničnih
psihijatrijskih bolesnika, specifičnosti skrbi za psihičke bolesnike u zajednici, specifičnosti
rada s grupama ovisnika, instrumente procjene mentalnog statusa, zdravstvenu njegu
bolesnika (anksiozni poremećaji, poremećaji raspoloženja, psihotični poremećaji, poremećaji
osobnosti), osnove rehabilitacije i resocijalizacije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Sedić B. Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika. Zdravstveno veleučilište, Zagreb, 2006.
Preporučena literatura:
2. Jakovljević, M. i sur.: Psihijatrija za zdravstvene studije. ProMente, Zagreb,2005.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže