Ginekologija i porodništvo
Kratica: GIP6152Z Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Radoslav Herman
prof. v. š. dr. sc. Krunoslav Kuna
Izvođači:
Opis predmeta: Dječja ginekologija, menstruacijski ciklus, trudnoća i porođaj, s njihovim najčešćim poremećajima kao i njihovim temeljnim i najčešćim patofiziološkim mehanizmima. Patomorfologija genitalnih organa. Ginekološki i opstetrički pregled, ginekološke bolesti, simptomi, liječenje, maligna oboljenja, simptomi, dijagnostika, liječenje i prevencija, kontracepcija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže