Interna medicina s infektologijom i neurologijom (2)
Kratica: IIN6152L Opterećenje: 60(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Željko Čabrijan
doc. dr. sc. Davorka Lukas
prof. v. š. dr. sc. Silvio Bašić
Izvođači:
Opis predmeta: Predmet se sastoji od interne medicine, infektologije i neurologije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže