Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo
Kratica: ZSZ6152Z Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: v. pred. Vitomir Boić
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij sadrži osnove socijalnog i zdravstvenog zakonodavstva s odabranim poglavljima vezanim za legislativu i regulativu sestrinske prakse u Republici Hrvatskoj, socijalno i zdravstveno zakonodavstvo u Republici Hrvatskoj;regulativa i legislativa sestrinske prakse u svijetu;regulativa i legislativa sestrinske prakse u Republici Hrvatskoj, Zakon o sestrinstvu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže