Anatomija
Kratica: ANATSE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 20(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Krešimir Rotim
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij uključuje stjecanje znanja iz opće anatomije te znanja iz područja građe i funkcije pojedinih organa i organskih sustava. Predmet obuhvaća slijedeće:
- opća anatomija (definirati i razlikovati anatomiju u okviru morfoloških znanosti; definirati i razlikovati stupnjeve u građi ljudskog tijela; definirati pojam i praktičnu važnost anatomske orijentacije i anatomski položaj tijela, opisati i pokazati položaj tri osnovne orijentacijske ravnine i osi u odnosu na tijelo);
- opća i specijalna osteologija, (opisati osnovne značajke makroskopske građe kosti, analizirati i usporediti oblike kostiju, opisati i na anatomskom preparatu pokazati dijelove tipičnih vratnih, prsnih i slabinskih kralježaka, križnu i trtičnu kost, opisati osnovne karakteristike kralježnice u cjelini, pokazati dijelove rebara, opisati prsnu kost, opisati lubanju u cjelini, definirati opće značajke lubanjskih kostiju, razlikovati opisati i na anatomskim preparatima pokazati osnovne dijelove pojedine kosti ruke i noge);
- opća i specijalna sindezmologija, (sinartroze i diartroze, definirati vrste zglobova po obliku i kretnjama, analizirati tipove spojeva među kralješcima, spojeve prsnog dijela kralježnice sa rebrima i prsnom kosti te opisati koštani toraks kao cjelinu, argumentirati važnost oblika i položaja rebara u koštanom toraksu za mehaniku disanja, definirati spojeve među lubanjskim kostima i opisati njihovo funkcionalno značenje);
- opća i specijalna miologija, (opisati građu i dijelove skeletnog mišića, definirati oblike skeletnih mišića i funkciju mišića, opisati i definirati njihovu funkciju i inervaciju);
- opća i specijalna neurologija (opisati građu živčanog tkiva, analizirati i usporediti anatomsku i fiziološku podjelu živčanog sustava, definirati mozak (encephalon) i djelove mozga (cerebrum, cerebellum, truncus encephali), opisati veliki mozak, na anatomskom preparatu pokazati režnjeve velikog mozga, pokazati i granice među njima, opisati i pokazati površine, brazde i vijuge velikog mozga. Opisati unutrašnju građu velikog mozga, definirati plašt (pallium), duboke sive (bazalni gangliji) i bijele mase velikog mozga). Na anatomskom preparatu pokazati položaj, djelove i omeđenja bočne komore, opisati mali mozak, opisati moždano deblo, definirati i na anatomskom preparatu pokazati položaj i granice među djelovima moždanog debla (medulla oblongata, pons, mesencephalon), opisati kralježničnu moždinu, refleksni luk, razlikovati refleksne lukove u cerebrospinalnom sustavu, parasimpatičkom i simpatičkom dijelu autonomnog živčanog sustava, opisati ovojnice mozga, definirati putove živčanog sustava, razlikovati moždane i moždinske živce, ganglije, opisati vrste vlakana, izlazište, grananje i područje inervacije, živčane spletove, definirati autonomni živčani sustav, analizirati anatomsku i funkcionalnu razliku između pars parasympathica i pars sympathica);
- opća i specijalna angiologija (opisati i definirati vrste krvnih žila, opisati građu stjenke krvnih žila, opisati krvni optok, opisati građu srčane stjenke, opisati slojeve srčane stjenke; opisati oblik i osobitosti 4 šupljine srca; te ih na anatomskom preparatu pokazat, opisati srčana ušća, definirati provodnu srčanu muskulaturu i objasniti njenu građu i funkciju, opisati irigaciju i inervaciju srca ze analizirati topografske odnose srca. Opisati mali i veliki optok krvi, definirati i razlikovati njihovu funkciju; definirati limfne žile i limfne čvorove, pokazati i opisati oblik i smještaj slezene);
- opća i specijalna splanhologija (definirati razliku u građi i obliku šupljih i parenhimatoznih organa, opisati serozne opne, opisati oblik i građu organa probavnog sustava te pokazati na anatomskim preparatima osnovne dijelove navedenih organa i položaj u tjelesnim šupljinama, opisati topografske odnose probavnih organa u trbušnoj šupljini, argumentirati podjelu trbušne šupljine na peritonealnu šupljinu i ekstraperitonealne prostore, opisati oblik i građu organa dišnog sustava, definirati pleuru, pleuralni prostor i argumentirati značaj pleure za mehaniku disanja, opisati oblik i građu organa mokraćnog sustava te topografske odnose organa mokraćnog sustava, definirati unutrašnje i vanjske organe ženskog i muškog spolnog sustava, definirati žlijezde sa unutrašnjim izlučivanjem i opisati oblik, građu i funkciju);
- koža i specijalna osjetila (definirati sustav osjetnih organa, opisati oblik i unutrašnju građu oka, uha, osjetila njuha, okusa, osjetila za ravnotežu i kože).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Keros, P.,Pećina, M., Ivančić-Košuta, M.: Temelji anatomije čovjeka, Medicinska biblioteka, Zagreb, 1999.
2. Keros, P., Chudy, D. (ur. prijevoda): Vannini, V., Pogliani, G.: Anatomski atlas. Zagreb, Mosta, 2002.
3. Leonard, H., Kahle, W., Platzer, W.: Priručni anatomski atlas - lokomotorni sustav. Zagreb, Medicinska naklada, 2004.
Preporučena literatura:
4. Krmpotić-Nemanić, J., Marušić A. Anatomija čovjeka, Zagreb: Medicinska naklada 2 izd. 2004.
5. Pećina, M. Keros, P. Funkcijska anatomija lokomotornog sustava. Zagreb, Naklada Ljevak 2006.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže