Higijena i epidemiologija
Kratica: 1111HIEP Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: v. pred. Slavko Antolić
prof. v. š. dr. sc. Aleksandar Racz
Izvođači:
Opis predmeta: - Opća epidemiologija
- Epidemiološki pojmovi i epidemiološka mjerenja
- Razumijevanje čimbenika koji uzrokuju bolest, puteva prijenosai načina inficiranja.
- Segment primarne i sekundarne prevencije zaraznih bolesti,
- Mjere prevencije kod nezaraznih bolesti.
- Specijalna epidemiologija
- Epidemiološkie osobine kroničnih nezaraznih kardiovaskularnih bolesti, malignih procesa različitih sijela, duševnih poremećaja, šećerne bolesti i drugih nezaraznih bolesti
- Imunizacija
- Higijena
- Osobna higijena, higijena u kolektivu
- Utjecaj okolišnih čimbenika (hrana, voda, tlo, zrak,svjetlost) na ljudsko fizičko i mentalno zdravlje
- Utjecaj i društvenih ( obitelj, zajednica) na ljudsko fizičko i mentalno zdravlje
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Vorko-Jović A, i sur. Priručnik za seminare i vježbe iz epidemiologije, Zagreb, Medicinska naklada, 2002.
2. Puntarić D i Ropac D. Opća epidemiologija, Zagreb, Medicinska naklada, 2004.
Preporučena literatura:
3. Vorko-Jović A, Strnad M, Rudan I, i sur. Epidemiologija kroničnih nezaraznih bolesti, Zagreb, Medicinska naklada, 2010. (izabrana poglavlja)
4. Ropac D, Puntarić D, i sur., Epidemiologija zaraznih bolesti, Zagreb, Medicinska naklada, 2010. (izabrana poglavlja)
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže