Komunikacijske vještine
Kratica: KOVJSE Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Damir Lučanin
Izvođači:
Opis predmeta: - Uvod u komunikaciju: definicija komunikacije, pojam, vrste, ciljevi i načela komunikacije;
- verbalna komunikacija; neverbalna komunikacija; prepreke u komunikaciji;
- slušanje, značaj slušanja, tehnike aktivnog slušanja;
- prigovori i tehnike rješavanja prigovora;
- povratna informacija: struktura i priopćavanje;
- asertivna komunikacija;
- empatija i značaj empatije u komunikaciji s pacijentom i njegovom obitelji;
- komunikacija s osobama ograničenih komunikacijskih sposobnosti;
- komunikacija s djecom i adolescentima;
- komunikacija sa starijim osobama;
- prezentacijske vještine;
- komunikacija u timu;
- stilovi vođenja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Lučanin D., Lučanin - Despot J., Komunikacijske vještine u zdravstvu, Naklada Slap,Jastrebarsko, 2010.
Preporučena literatura:
2. Kathleen K. Reardon (1998.): Interpersonalna komunikacija - Gdje se misli susreću, Zagreb, "Alineja"
3. Donald C.Pennington (1996.): Osnove socijalne psihologije, Jastrebarsko, "Naklada Slap"
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže