Fiziologija
Kratica: FILOSE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 20(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: pred. dr. sc. Ivna Kocijan
Izvođači:
Opis predmeta: - Hematopoeza, uloga krvi i krvnih stanica, eritrocita I leukocita.
- Hemostaza i zgrušavanje krvi: razvoj, svojstva i funkcije trombocita; uloga faktora zgrušavanja te regulacija stvaranja i razgradnje krvnog ugruška.
- Imunološka reakcija: uloga limfatičkog tkiva u obrani organizma, stanična I humoralna imunost.
- Membranski i akcijski potencijali, kontrakcija skeletnog i glatkog mišića: porijeklo i nastanak potencijala u pojedinim stanicama, značaj njihovog nastanka i širenja; građa skeletnog i glatkog mišića, neuromuskularna spojnica i regulacija kontrakcije.
- Srce, građa srčanog mišića, regulacija srčanog rada, provođenje impulsa, uloga srčanog mišića kao crpke, srčani ciklus, regulacija srčanog rada i ritmična ekscitacija srca.
- Fiziologija cirkulacije, krvne žile i regulacija arterijskog tlaka, hemodinamika u arterijskom i venskom stablu te mikrocirkulaciji, mehanizmi kratkoročne, srednjoročne I dugoročne regulacije cirkulacije.
- Uloga bubrega u stvaranju urina i održanju sastava tjelesnih tekućina: građa nefrona, glomerularna filtracija i tubularna reapsorpcija, regulacija acidobazne i elektrolitne ravnoteže bubrezima, koncentriranje mokraće i klirens.
- Fiziologija respiracije, plućna ventilacija: plućni volumeni i kapaciteti, izmjena plinova između alveola i krvi te krvi i tkiva, prijenos kisika i ugljikovog dioksida krvlju, regulacija disanja.
- Probava, metabolizam i regulacija tjelesne temperature: kretnje u probavnom sustavu, sekrecija i apsorpcija u probavnom sustavu, osnove kataboličkih i anaboličkih procesa, metabolizam ugljikohidrata, masti i bjelančevina.
- Endokrini sustav: ustrojstvo i regulacija endokrinog sustava, principi hormonske povratne sprege, funkcija hormona: hipofize, štitne žlijezde, paratioroidne žlijezde, nadbubrežne, parotidne i spolnih žlijezda muškarca i žene.
- Živčani sustav: motorička i senzorička osovina, uloga leđne moždine, moždanog debla, malog mozga i bazalnih ganglija te motoričke kore u kontroli motorike; osjeti, osjet boli; funkcije autonomnog živčanog sustava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Guyton AC, Hall JE. Medicinska fiziologija, Medicinska naklada, dvanaesto izdanje, Zagreb, 2012.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže