Sociologija zdravlja
Kratica: 1111SOZD Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Markešić
Izvođači:
Opis predmeta: - Kolegij obuhvaća sadržaje iz opće sociologije i njenog razvoja, glavne sociološke teme i teorije, te povijesne razloge pojava posebnih sociologija (s naglaskom na medicini i zdravstvu).
Studenti će ujedno upoznati slijedeće pojmove i njima zadane sadržaje:
- socijalizacija,
- socijalna stratifikacija i društvena nejednakost,
- socijalna mobilnost,
- društveni pod-sistemi (obrazovanje, religija, kultura, zdravstvo...),
- sociologija i sestrinstvo,
- okoliš,
- moć i politika,
- pojedinac - kolektiv,
- obitelj,
- stigma,
- rod i zdravlje,
- zdravstvene i humanitarne organizacije,
- migracije,
- demografske promjene,
- moderne tehnologije.
- Studenti će se upoznati s pojmom profesije u zdravstvu, problemima profesionalizacije sestrinstva, položajem sestrinstva u odnosu na druge profesije u zdravstvu, te osnovnim pravnim pojmovima u području zdravstva i socijalnih politika, kao i složenim tumačenjima uloge bolesnika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Cerjan-Letica, G. et al., Medicinska sociologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2003.
2. Marmot, Michael . Sindrom statusa, Algoritam, Zagreb, 2009.
Preporučena literatura:
3. Štifanić, M. Medicinska sociologija, Adamić, Rijeka, 2001.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže