Zdravstvena njega djeteta
Kratica: 1111ZNJD Opterećenje: 40(P) + 10(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 90(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 60(PKL-M)
Nositelji: v. pred. Vesna Turuk
Izvođači:
Opis predmeta: - Stilovi roditeljstva, stavovi roditelja prema vlastitom djetetu, stavovi roditelja prema djetetu s posebnim potrebama/kronično bolesnom djetetu
- Razdoblja u dječjoj dobi, osobitosti dječjeg organizma
- Psihomotorni razvoj djeteta, procjena rasta i razvoja
- Razvoj emocija kod djeteta, razvoj privrženosti, razvoj samopoštovanja
- Proces zdravstvene njege djeteta, teorije u zdravstvenoj njezi djeteta
- Hospitalizacija djeteta, sigurnost djeteta u bolnici, prevencija ozljeda
- Zlostavljano dijete, algoritam postupanja za zdravstvene djelatnike kod sumnje na zlostavljanje
- Prehrana dojenčeta i djeteta ,cjelovito promatranje djeteta, načela pri davanju terapije djetetu
- Aktivna i pasivna imunizacija
- Komunikacija s djetetom i roditeljem/skrbnikom
- Zdravstvena njega djeteta s akutnim i kroničnim bolestima ( podjela prema tjelesnim sustavima)
- Pojedini oblici smetnje ponašanja u dječjoj dobi
- Dijete s intelektualnim poteškoćama
- Procjena i načini tretiranja boli kod djece
- Hitna stanja u pedijatriji
- Zdravstvena njega vitalno ugroženog djeteta
- Zdravstvena njega djeteta u terminalnoj fazi bolesti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Turuk V. Zdravstvena njega djeteta (nastavni tekstovi), Zdravstveno veleučilište, 2009.
2. Mardešić,D. i sur. Pedijatrija, Školska knjiga, Zagreb, 2000.
Preporučena literatura:
3. Leifer G., Maternity and Pediatric Nursing, Elsevier Health Sciences, 2006.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže