Zdravstvena njega osoba s invaliditetom
Kratica: 1111SE3 Opterećenje: 15(P) + 10(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 30(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: v. pred. dr. sc. Jadranka Pavić
Izvođači:
Opis predmeta: - Invaliditet i društvo Terminologija; Modeli pristupa osobama s invaliditetom; Uzroci i prevencija invaliditeta; Osobe s invaliditetom kroz povijest; Odnos prema osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj; Oblici skrbi za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju; Nacionalna strategija za osobe s invaliditetom s naglaskom na području Zdravstvena zaštita; Međunarodne klasifikacije i invaliditet; Kvaliteta života osoba s invaliditetom;
- Prava osoba s invaliditetom iz sustava zdravstvenog skrbi; Programi u radu s osobama s invaliditetom;
- Zdravstvena njega osoba s invaliditetom u obitelji; Proces zdravstvene njege u skrbi s osobama s invaliditetom (procjena, planiranje, provođenje, evaluacija); Specifičnost pristupa u provedbi zdravstvenog odgoja kod osoba s ispodprosječnim intelektualnim funkcioniranjem; Autizam; Osobe s oštećenjem vida; Osobe s oštećenjem sluha; Osobe s motoričkim poremećajima; Pomagala za osobe s invaliditetom; Dijete s neurorizikom; Uloga medicinskih sestara u radu s djetetom s teškoćama u razvoju u obitelji; Uloga sestre u timu rane intervencije i rehabilitacije; Kvaliteta života osoba s invaliditetom; Etički aspekti skrbi za osobe s invaliditetom; Holistički pristup u radu s osobama s invaliditetom; Prevencija invaliditeta i promocija zdravlja; Mentalno zdravlje osoba s invaliditetom- uloga medicinskih sestara.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pavić, J. Zdravstvena njega osoba s invaliditetom - nastavni tekstovi, Zdravstveno veleučilište, Zagreb, 2007.
2. Segota I sur., . Bioetički aspekti komuniciranja s gluhima, Medicinski fakultet Rijeka, 2007
Preporučena literatura:
3. Betz, C. at all., Nursing Care for Individuals with Intellectual and Developmental Disabilities, Paul H. Brookes Publishing, 2010.
4. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine., Narodne novine. 63/07.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže