Informatika u zdravstvenoj njezi
Kratica: IZNJSE Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 30(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: doc. dr. sc. Mira Hercigonja-Szekeres
pred. dr. sc. Marijan Erceg
Izvođači:
Opis predmeta: - Određenje temeljnih pojmova informatike i njenog značaja za razvoj znanja i unapređenje stručne prakse;
- tehnička osnovica informatičkih sustava - osnovni dijelovi i njihova funkcija;
- programska podrška potrebna za rad računarskih sistema - sistemska programska podrška, aplikacijska programska podrška;
- osnovni oblici primjene računala u pretraživanju baze podataka s ciljem učenja i istraživanja
- zdravstveni informacijski sustavi: načela i razine;
- primjena informatike u unapređenju procesa zdravstvene njege (evidence based nursing care);
- primjena informatičke tehnologije u svim komunikacijskim procesima u zdravstvenim ustanovama;
- primjena e-sestrinske dokumentacije i njeno stalno poboljšavanje.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kern, J. Petrovečki, M. urednici. Medicinska informatika. Medicinska naklada, Zagreb, 2009. (odabrana poglavlja)
2. Somek, M. Skripta iz informatike. Zagreb, Zdravstveno veleučilište, e-stranice Katedre za informatiku, 2010
Preporučena literatura:
3. Nožica, Ž. i suradnici: Informatika - nastavni tekstovi. Zdravstveno veleučilište, 2008.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže