Farmakologija
Kratica: FARMSE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 15(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Josip Čulig
Izvođači:
Opis predmeta: - Opća farmakologija (uvod, klasifikacija lijekova, načini aplikacije lijekova, nazivlje)
- Farmakokinetika i farmakodinamika
- Kliničko ispitivanje lijekova
- Nuspojave i interakcije
- Zakonodavstvo na području lijekova
- Suradljivost bolesnika i pridržavanje uputama o primjeni lijeka
- Primjena lijekova u posebnih skupina bolesnika (stariji, djeca, trudnice, pri oštećenju bubrežne ili jetrene funkcije)
- Farmakologija autonomnog živčanog sustava
- Farmakologija središnjeg živčanog sustava
- Anestetici, analgetici i protuupalni lijekovi
- Lijekovi za liječenje poremećaja srca i krvožilnog sustava
- Lijekovi za liječenje poremećaja probavnog sustava
- Lijekovi za liječenje poremećaja dišnog sustava
- Antimikrobna kemoterapijska sredstva
- Lijekovi za liječenje poremećaja metabolizma, hormoni i vitamini
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Farmakologija, Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Moore PK (urednici), Golden Marketing, Zagreb, 2006.
2. Šokota, A., Kalauz, S., Lijekovi- oblici i primjena, Zdravstveno veleučilište - Naklada Slap, Zagreb, 2006.
Preporučena literatura:
3. Pharmacology in Nursing, McKerny&Salerno (urednici), Mosby, StLouis, 2003.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže