Kliničke vježbe zdravstvene njege I
Kratica: KLVJSE Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 120(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 30(PKL-M)
Nositelji: v. pred. Štefanija Ozimec Vulinec
Izvođači:
Opis predmeta: - Kolegij uključuje stjecanje znanja i vještina, te primjenu stečenih znanja i vještina iz područja obuhvaćenih kolegijima Osnove zdravstvene njege i Proces zdravstvene njege.
- Procjena stanja bolesnika,
- prijem, premještaj i otpust bolesnika,
- mjerenje vitalnih funkcija,
- postupci dezinfekcije i sterilizacije,
- uzimanje uzoraka krvi i izlučevina za dijagnostičke postupke,
- primjena terapije,
- zdravstvena njega nepokretnog bolesnika,
- zdravstvena njega bolesnika u zadnjem stadiju života,
- zdravstvena njega osoba starije životne dobi.
- Tijekom kliničkih vježbi na kliničkim odjelima studenti se uključuju u provođenje zdravstvene njege bolesnika s naglaskom na procjenu stanja bolesnika, definiranje problema kod bolesnika, te provođenje intervencija usmjerenih rješavanju istih.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šokota,A.,Kalauz.,S., Lijekovi - oblici I primjena, Zdravstveno veleučilište, Naklada Slap, Zagreb 2008.
2. Elkin, M.K.Perry AG, Potter PA.: Nursing interventions & clinical skills,4 th ed.Mosby Elsevier 2007.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže