Dermatologija
Kratica: 1111DERM Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: pred. dr. sc. Ines Sjerobabski Masnec
prof. v. š. dr. sc. Andrija Stanimirović
Izvođači:
Opis predmeta: - Prepoznavanje i imenovanje osnovnih promjena na koži
- Osnovni načini dijagnostike i liječenja u dermatovenerologiji
- Infektivne i parazitne bolesti kože
- Autoimune bolesti vezivnog tkiva
- Bolesti vena donjih udova
- Bolesti žlijezda lojnica i folikula dlaka
- Dermatološka onkologija
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Dobrić I, ur.: Dermatovenerologija, III. promijenjneo i dopunjeno izdanje, Grafoplast, Zagreb 2005. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu.
Preporučena literatura:
2. Nastavni tekstovi
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže