Javno zdravstvo
Kratica: 1111JAZD Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: doc. dr. sc. Aleksandar Racz
pred. Zvonimir Šostar
Izvođači:
Opis predmeta: - Definiranje zdravlja i sustava zdravstvene zaštite,
- činitelji koji utječu na zdravlje,
- unapređenje i promocija zdravlja,
- zdravstvene potrebe i zdravstveni zahtjevi,
- zdravstveno stanje stanovništva,
- populacijska dinamika i demografska obilježja,
- zdravlje pojedinca i zajednice,
- čimbenici rizika za zdravlje,
- zdravstveno gospodarstvo,
- metode društvene intervencije na području socijalne sigurnosti,
- nezaposlenost i zdravlje,
- socijalne potrebe i socijalna zaštita,
- suzaštita i samozaštita,
- ocjena zdravstvenog stanja stanovništva,
- intervencija kod kroničnih bolesti,
- planiranje i evaluacija zdravstvene zaštite,
- standardi i normativi,
- ocjena kvalitete rada i stručni nadzor,
- medicinska dokumentacija,
- značaj screening programa,
- nacionalni programi otkrivanja malignih bolesti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže