Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja
Kratica: 1111SE3 Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 15(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Jadranka Pavić
pred. Melita Rukavina
Izvođači:
Opis predmeta: - zdravstveno ponašanje i zdravlje.
- unapređenje zdravlja i zdravstveni odgoj
- metode učenja i poučavanja
- didaktičke osnove organiziranih oblika zdravstvenog odgoja i obrazovanja
- rad s pojedincem i obitelji, malom grupom i zajednicom
- medicinska sestra - zdravstveni odgojitelj
- sustavno planiranje zdravstvenog odgoja kao dio procesa zdravstvene njege
- Praktični dio nastave (vježbe) slijedi teme teorijskih nastave.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Barath A. Kultura odgoj i zdravlje, Viša medicinska škola, katedra za psihologiju, Zagreb 1995.
2. Zarevski, P. Psihologija pamćenja i učenja, Zagreb 1995.
Preporučena literatura:
3. LEMON, poglavlje 1, Život, zdravlje i okolina, 1996.
4. LEMON, poglavlje 5, Zdravstveno obrazovanje i prosvjećivanje, 1996.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže