Zdravstvena njega majke i novorođenčeta
Kratica: 1111SE2 Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 45(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 80(PKL-M)
Nositelji: v. pred. Vesna Turuk
Izvođači:
Opis predmeta: - Povijesni razvoj materinstva
- Antenatalna skrb i suvremena njega materinstva
- Fizološke promjene u trudnoći
- Prehrana u trudnoći
- Embrionalni i fetalni razvoj
- Visokorizična, višeplodna i adolescentna trudnoća
- Zdravstvena skrb kod trudnica sa srčanim poremećajem, anemijama i povraćanjem
- Zdravstveni problemi u antepartalnom periodu
- Priprema trudnice za porod
- Osnovni pojmovi normalnog poroda, načini poroda i komplikacije u porodu
- Hitna stanja u porodništvu
- Postpartalni period i postpartalne komplikacije
- Procjena novorođenčeta i opskrba novorođenčeta neposredno nakon rođenja
- Karakteristike zdravog novorođenčeta i biološke pojave kod novorođenčeta
- Porodne traume
- Sestrinska skrb za obitelj nakon rođenja djeteta.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Turuk, V., Zdravstvena njega majke i novorođenčeta, nastavni tekstovi, 2004.
2. Habazin,I., Zdravstvena njega majke i novorođenčeta, nastavni tekstovi,2006.
Preporučena literatura:
3. Marcia L. London, Patricia W. Ladewig, Jane W. Ball Ruth C. Bindler, Kay J. Cowen, Maternal & Child Nursing Care, Prentice Hall, 2010.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže