Zdravstvena njega odraslih I
Kratica: 1111SE2 Opterećenje: 30(P) + 10(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 90(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: v. pred. Štefanija Ozimec Vulinec
Izvođači:
Opis predmeta: Specifičnosti procjene stanja bolesnika (utvrđivanje potreba bolesnika, fizikalni aspekti procjene bolesnika vezano za određene poremećaje),
zbrinjavanje bolesnika u hitnim stanjima (akutna procjena, prioritetne sestrinske dijagnoze, ciljevi, sestrinske intervencije),
specifičnosti pripreme i primjene terapijskih postupaka,
sudjelovanje u pripremi i izvođenju dijagnostičkih postupaka,
ublažavanje boli vezano za poremećaje (procjena bolesnika s boli; sestrinska dijagnoza bol),
zdravstvena njega bolesnika s poremećajem oksigenacije i ventilacije;
zdravstvena njega bolesnika s tuberkulozom pluća, KOPB, pneumonijama,
zdravstvena njega bolesnika s nefrološkim i gastrointestinalnim bolestima,
poremećaj balansa tekućine i elektrolita,
zdravstvena njega bolesnika sa cirozom jetre i komplikacijama,
zdravstvena njega bolesnika s kardiovaskularnim bolestima;
zdravstvena njega bolesnika sa dubokom venskom trombozom,
zdravstvena njega bolesnika s poremećajem imunološkog sustava,
zdravstvena njega bolesnika s poremećajem endokrine funkcije (zdravstvena njega oboljelih od šećerne bolesti, hipotireoze, hipertireoze i Cushingova sindroma),
zdravstvena njega bolesnika s poremećajem egzokrine funkcije gušterače,
zdravstvena njega bolesnika s poremećajem funkcije hematopoetskog i limfatičkog sustava,
specifičnosti pripreme i primjene citostatske terapije (nuspojave citostatske terapije, komplikacije);
primjena krvnih derivata;
metode izolacije bolesnika - sistem obrnute izolacije,
zdravstvena njega bolesnika oboljelih od malignih bolesti,
palijativna skrb bolesnika,
specifičnosti procjene stanja infektoloških bolesnika,
preekspozicijska i posteekspozicijska zaštita od zaraznih bolesti,
metode izolacije bolesnika,
zdravstvena njega bolesnika oboljelih od bakterijskih zaraznih bolesti (crijevnih zaraznih bolesti, meningitisa,tetanusa),
zdravstvena njega oboljelih od virusnih zaraznih bolesti (meningitisa, hepatitisa A, B,C,D, infekcije HIV-om)
zdravstvena njega oboljelih od parazitarnih bolesti (amebijaze, trihineloze).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ozimec Š. Zdravstvena njega infektoloških bolesnika (nastavni tekstovi), Zagreb. Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, 2014.
2. Ozimec Š. Zdravstvena njega internističkih bolesnika (nastavni tekstovi), Zagreb. Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, 2014.
3. Vrhovac B i sur. Interna medicina (odabrana poglavlja). Zagreb: Naklada Ljevak, 2008.
4. Kuzman I. Infektologija za visoke zdravstvene škole. Zagreb: Medicinska naklada, 2012.
Preporučena literatura:
5. Morović-Vergles J. Interna medicina. Zagreb: Naklada Slap, 2008. (odabrana poglavlja)
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže