Zdravstvena njega starijih osoba
Kratica: 1111SE3 Opterećenje: 20(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 45(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 30(PKL-M)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Biserka Sedić
Izvođači:
Opis predmeta: - Osnove gerijatrije i gerontologije.
- Demografski, biološki i psihosocijalni aspekti starenja.
- Fiziološke i patološke promjene u procesu starenja.
- Osnovne karakteristike medicine starije dobi.
- Primarna, sekundarna i tercijarna prevencije za starije.
- Pomoć pri zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba.
- Komunikacija sa starijim osobama.
- Organizacijski modeli skrbi za starije.
- Stajališta i predrasude o starosti i starijim osobama.
- Uspješno starenje i kvaliteta života starijih osoba.
- Praktični dio nastave (vježbe) slijedi teme teorijskih nastave.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Sedić, B., Zdravstvena njega gerijatrijskih bolesnika, nastavni tekstovi, Zdravstveno veleučilište Zagreb, 2007.
2. Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege, Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo "Andrija Štampar", Zagreb 2011.
Preporučena literatura:
3. Mojsović, Z. i sur: Sestrinstvo u zajednici 2, Zdravstveno veleučilište, Zagreb 2006.(str.465-527)
4. Despot Lučanin, J. Iskustvo starenja, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2003.
5. Duraković, Z. i sur. Gerijatrija - medicina starije dobi, C.T. Poslovne informacije, Zagreb, 2007. (odabrana poglavlja)
6. Schaie, K. W. i Willis, S. L.,Psihologija odrasle dobi i starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja), 2001.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže