Temeljni hitni medicinski postupci
Kratica: THPOSE Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 30(PKL-M)
Nositelji: v. pred. Sanja Ledinski Fičko
pred. dr. sc. Biljana Kurtović
Izvođači:
Opis predmeta: - Primarna procjena i postupak: A - otvaranje dišnog puta, B - provjera disanja, C - znakovi cirkulacije i vanjska masaža srca, D - defibrilacija.
- Temeljni postupci oživljavanja: provjera sigurnosti, provjera svijesti, otvaranje dišnog puta, provjera disanja, provjera znakova života.
- Postupci ako je bolesnik bez svijesti, a diše.
- Postupak ako je bolesnik bez svijesti i ne diše normalno.
- Vanjska masaža srca - mjesto kompresije, dubina kompresije.
- Umjetno disanje: broj upuha, trajanje upuha, količina upuhnutog zraka.
- Postupak - usta na usta, zaštita od infekcije.
- Algoritam temeljnih postupaka oživljavanja (BLS).
- Nove smjernice.
- Prestanak oživljavanja.
- Održavanje prohodnosti dišnog puta pomagalima.
- Umjetno disanje s pomagalima.
- Opstrukcija dišnog puta (potpuna i djelomična).
- Algoritam kod opstrukcije dišnih puteva kod odraslih.
- Heimichlov hvat (trudnice).
- Vađenje stranog tijela prstima.
- Instrumentalno vađenje stranog tijela.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Smjernice europskog vijeća za reanimatologiju, Kardiopulmonalna reanimacija uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, Priručnik, 2010.
2. Gvožđak M., Tomljanović B., Temeljni hitni medicinski postupci, HKMS, Hrvatski zavod za hitnu medicine, Zagreb, 2011.
Preporučena literatura:
3. Nastavni tekstovi
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže