Zdravstvena psihologija
Kratica: 1111ZDPS Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: v. pred. Zrinka Pukljak Iričanin
Izvođači:
Opis predmeta: - definicija zdravstvene psihologije;
- stres zdravlje i bolest.
- psihološki čimbenici: osobine ličnosti, strategije suočavanja, lokus kontrole, socijalna podrška;
- pedijatrijska psihologija. Poimanje zdravlja i bolesti kod djece. Hospitalizacija kod djece;
- psihološki aspekti rada s umirućim pacijentima.
- tugovanje i gubitak. Oblici kompliciranog tugovanja i depresija;
- psihološki aspekti dijabetesa;
- psihološka priprema pacijenta za operativne zahvate;
- psihološki aspekti gubitka dijelova tijela.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Havelka M. (ur.), Zdravstvena psihologija, Jastrebarsko: Naklada Slap, 2013.
Preporučena literatura:
2. Hudek-Knežević, J., Kardum, I., Psihosocijalne odrednice tjelesnog zdravlja. Stres i tjelesno zdravlje. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2006.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže