Kliničke vježbe zdravstvene njege II
Kratica: 1111KVZN Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 100(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 20(PKL-M)
Nositelji: v. pred. Vesna Turuk
Izvođači:
Opis predmeta: - Provođenje procesa zdravstvene njege kod internističkih, neuroloških i pedijatrijskog bolesnika,
- priprema bolesnika za terapijske i dijagnostičke postupke,
- primjena Mantoux testa i EKG-a,
- priprema i primjena i.v. lijekova,
- priprema i primjena infuzijskih otopina putem infuzijske pumpe,
- priprema i primjena transfuzije,
- zbrinjavanje bolesnika u izolaciji,
- primjena citostatske terapije,
- opći monitoring bolesnika,
- indikacije za uvođenje i primjenu nazogastrične sonde,
- uzimanje uzoraka za mikrobiološke pretrage,
- zdravstvena njega zdravog djeteta,
- zdravstvena njega bolesnog djeteta iz svih organskih sustava,
- procjena rasta i razvoja novorođenčeta,
- psihički i fizički razvoj djeteta,
- osobitosti u provođenju zdravstvene njege kod nedonošenog djeteta,
- psihička i fizička priprema djeteta za medicinsko tehničke zahvate,
- zdravstvena njega djeteta u hitnim stanjima,
- tehnike reanimacijskih postupaka kod novorođenčeta i malog djeteta,
- komunikacija s roditeljima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ozimec, Š., Zdravstvena njega infektoloških bolesnika (nastavni tekstovi), Zagreb, Zdravstveno veleučilište, 2014.
2. Ozimec, Š., Zdravstvena njega iinfektoloških bolesnika (nastavni tekstovi), Zagreb, Zdravstveno veleučilište, 2014.
3. Sedić, B., Zdravstvena njega neuroloških bolesnika (nastavni tekstovi, Zagreb, Zdravstveno veleučilište, 2014.
4. Turuk, V., Zdravstvena njega djeteta (nastavni tekstovi, Zagreb, Zdravstveno veleučilište, 2014.
Preporučena literatura:
5. Morović-Vergles, J., i sur. Interna medicina- odabrana poglavlja. Slap i Zdravstveno veleučilište, Zagreb,2008.
6. Vrhovac, B. i sur. Interna medicina. Naklada Ljevak Zagreb, 2008. (odabrana poglavlja)
7. Mardešić, D, i sur; Pedijatrija, (odabrana poglavlja) Školska knjiga, Zagreb, 2003.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže