Sestrinstvo i mediji
Kratica: 1111SEIM Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Jadranka Pavić
Izvođači:
Opis predmeta: - Mediji: uloga medija u društvu;
- Utjecaj medija na javnost;
- Komuniciranje s javnošću i medijima;
- Specifičnosti novih elektronskih medija i društvenih mreža;
- Objektivnost i etika u medijima;
- Mediji u promicanju ili kršenju ljudskih prava;
- Odgoj za medije;
- Odnos medija i zdravlja;
- Sestrinstvo u medijima;
- Mogućnosti i načini aktivnog sudjelovanja sestrinstva u medijima;
- Mogućnosti i načini korištenja medija u promicanju i zaštiti zdravlja populacije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pavić J. Sestrinstvo i mediji - nastavni tekstovi. Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2014.
Preporučena literatura:
2. Skoko B. Razumijevanje odnosa s javnošću. Zagreb: Millenium promocija; 2006.
3. Pavić J, Šimunec D. Sestrinstvo - imidž i stvarnost. Zagreb: HKMS; 2009.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže