Osnove kliničke transfuzijske medicine
Kratica: 1111OKTM Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 15(PKL-M)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Branka Golubić Ćepulić
Izvođači:
Opis predmeta: Osnovna načela transfuzijske terapije, vrste i karakteristike lijekova iz ljudske krvi, prije-transfuzijska dijagnostika, uloga medicinske sestre u osiguravanju sigurne i kvalitetne transfuzije krvi, masivna transfuzija krvi, hitna transfuzija krvi. Osobitosti transfuzijske terapije u specifičnim kliničkim situacijama (bolesnici u jedinici intenzivnog liječenja, onkološki, pedijatrijski, kirurški), reakcije na transfuziju krvi i intervencije medicinske sestre. Upravljanje rizicima transfuzijskog liječenja, bolesnikov pisani pristanak na transfuzijsko liječenje, dokumentacija transfuzijskog liječenja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Grgičević, D. Transfuzijska medicina u kliničkoj praksi. Medicinska naklada Zagreb 2006.
2. Skodlar, J. Majerić- Kogler V., i sur. Klinička transfuzijska praksa, Ministarstvo zdravstva, Zagreb , 2002.
Preporučena literatura:
3. Skodlar, J. Majerić- Kogler V., i sur. Trombociti, plazma, granulociti. Klinička transfuzijska praksa, Ministarstvo zdravstva, Zagreb , 2002.
4. Grgičević, D., Vuk, T. Imunohematologija i transfuzijska medicina za medicinske škole, Medicinska naklada Zagreb, 2000.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže