Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata
Kratica: 1111ZNZD Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 30(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 15(PKL-M)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Biserka Sedić
Izvođači:
Opis predmeta: - definicija mentalnog zdravlja i bolesti, psihodinamika razvoja ličnosti, spolnog identiteta i seksualne disfunkcije
- utjecaj okoline, obitelji i školskog okruženja u zaštiti mentalnog zdravlja djece i mladih
- primarna, sekundarna i tercijarna prevencija i multidisciplinarni pristup u zaštiti mentalnog zdravlja djece i mladeži
- psihički razvoj djeteta i adolescenta kroz teorije razvoja ličnosti, psihičke reakcije djece/adolescenata na akutnu, kroničnu tjelesnu bolest ili invalidnost;
- psihijatrijski poremećaji u dječjoj i adolescentnoj dobi
- timski i individualni pristup u radu s djecom, adolescentima i njihovim roditeljima
- osnove individualnog, grupnog i obiteljskog psihoterapijskog rada
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nikolić S, Marangunić M. Dječja i adolescentna psihijatrija. Zagreb: Školska knjiga, 2004.
Preporučena literatura:
2. Jané-Llopis, E., Anderson, P.(ur), Mental health promotion and mental disorder prevention across European Member States: a collection of country stories. Luxembourg: European Communities, 2006.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže