Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja
Kratica: 1111DJIL Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 15(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 45(PKL-M)
Nositelji: v. pred. Vesna Turuk
Izvođači:
Opis predmeta: - Hitna stanja kod djece
- Znakovi životne ugroženosti kod djece različite kronološke dobi
- Procjena, planiranje, provođenje i evaluacija zdravstvene njege vitalno ugroženog djeteta
- Praćenje stanja (opći i specijalni monitoring) djeteta
- Priprema vitalno ugroženog djeteta za invazivne i neinvazivne dijagnostičke i terapeutske postupke
- Temeljni postupci oživljavanja, gušenje stranim tijelom, zbrinjavanje traheostome
- Najčešće komplikacije kod vitalno ugroženog djeteta
- Procjena boli kod vitalno ugroženog djeteta
- Priprema pribora i lijekova u postupku oživljavanja djeteta
- Priprema djeteta za intubaciju i ekstubaciju
- Mehanička ventilacija kod vitalno ugroženog djeteta
- Zdravstvena njega djeteta na mehaničkoj ventilaciji
- Hitna fizička i psihička prijeoperacijska priprema djeteta i roditelja
- Enteralna i parenteralna prehrana kod vitalno ugroženog djeteta
- Holistički pristup u zbrinjavanju vitalno ugroženog djeteta
- Prava djeteta i roditelja u jedinici intenzivnog liječenja
- Komunikacija s djecom i roditeljima u jedinici intenzivnog liječenja
- Umiruće dijete u jedinici intenzivnog liječenja
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Meštrović J i sur. Hitna stanja u pedijatriji. Zagreb: Medicinska naklada, 2011.
2. Turuk, V. Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja (nastavni tekstovi), Zdravstveno veleučilište, 2014.
3. Mardešić D. Pedijatrija. Zagreb: Školska knjiga, 2003.
Preporučena literatura:
4. Audy-Kolarić Lj i sur. Anestezija I intenzivno liječenje novorođenčadi. Zagreb: Školska knjiga, 1994.
5. Kolaček S, Krznarić Ž. Parenteralna I enteralnau kliničkoj praksi. Zagreb: Znanje, 2000.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže