Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta
Kratica: 1111NKBD Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 15(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 15(PKL-M)
Nositelji: v. pred. Vesna Turuk
Izvođači:
Opis predmeta: - Kronične nezarazne bolesti
- Komplikacije kroničnih bolesti
- Planiranje i provođenje procesa zdravstvene njege kod kronično bolesnog djeteta
- Proces prilagodbe roditelja i djece na kroničnu bolest
- Značenje kronične bolesti za dijete, obitelj i zajednicu
- Škola u bolnici i kod kuće
- Povratak kronično bolesnog djeteta u obitelj i školsku sredinu
- Najčešća ograničenjima s kojima se susreću kronično bolesna djeca i roditelji
- Socijalna izolacija kronično bolesnog djeteta
- Poteškoće u ponašanju koja se javljaju kod kronično bolesnog djeteta u odnosu na kronološku dob
- Sustavi podrške u zbrinjavanju kronično bolesnog djeteta
- Holističkim pristup u zbrinjavanju kronično bolesnog djeteta
- Modeli timskog rada u zbrinjavanju kronično bolesnog djeteta
- Organizacija zdravstvene skrbi za kronično bolesno dijete
- Kvaliteta života kronično bolesnog djeteta
- Prava kronično bolesnog djeteta iz sustava zdravstvene skrbi
- Komunikacija s roditeljima kronično bolesnog djeteta
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Turuk V. Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta (nastavni tekstovi), Zdravstveno veleučilište, 2014.
2. Mardešić D. Pedijatrija. Zagreb: Školska knjiga, 2003.
3. Jul J. Obitelji s kronično bolesnom djecom. Zagreb: Naklada Pelagoj, 2006.
Preporučena literatura:
4. Metelko Ž. Što učiniti s kroničnim nezaraznim bolestima u 21. stoljeću, Liječ Nov 2002;168:19-20.
5. Švel J, Grgurić J: Zdravstvena zaštita kronično bolesnog djeteta. Sveučilišna tiskara, Zagreb, 1998.
6. Lovasić S. Kronične nezarazne bolesti u ordinaciji liječnika opće/obiteljske medicine, Medicus 2001; 9 (1): 107-112.
7. Havelka M. Zdravstvena psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2002.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže