Zdravstvena njega onkoloških bolesnika
Kratica: 1111ZNOB Opterećenje: 20(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 20(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 30(PKL-M)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Snježana Čukljek
Izvođači:
Opis predmeta: - Zdravstvena njega onkoloških bolesnika s naglaskom na najčešće sestrinske dijagnoze i komplikacije koje se javljaju kao nuspojave liječenja i posljedica malignih bolesti.
- Sestrinsko medicinski problemi, kvaliteta života onkoloških bolesnika.
- Rano otkrivanje malignih bolesti i promoviranje zdravih stilova života koji smanjuju rizik nastanka malignih bolesti.
- Intervencije medicinske sestre pri hitnim stanjima u onkologiji.
- Postupci samozaštite pri primjeni raznih terapijskih metoda u liječenju malignih bolesti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Čukljek S. Zdravstvena njega onkoloških bolesnika- nastavni tekstovi, Zdravstveno veleučilište, 2014.
Preporučena literatura:
2. Vrhovac, B. i sur. Interna medicina. Zagreb: Naprijed, 2008. (odabrana poglavlja)
3. Šamija M, Vrdoljak E, Krajina Z. Klinička onkologija. Zagreb: Medicinska naklada, 2006.
4. Šamija M, Nemet D. Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika. Zagreb: Medicinska naklada, 2010.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže