Socijalna psihologija u zdravstvu
Kratica: 1111SPUZ Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 15(PKL-M)
Nositelji: pred. Iva Takšić
Izvođači:
Opis predmeta: - Uvod u socijalnu psihologiju i njezina važnost u zdravstvenom okruženju; konformizam; psihologija mase, informacijski socijalni utjecaj na zdravstveno stanje pojedinaca; korištenje socijalnog utjecaja na poželjno zdravstveno ponašanje pacijenata
- Utjecaj dostupnosti i udešenosti na prosudbu u odnosu s pacijentima; samoispunjavajuće proročanstvo; pogreške pri zaključivanju o uzrocima ponašanja kod pacijenata; zamke mentalnih strategije i prečaci pri zaključivanju; subjektivnost donošenja odluka u odnosu s pacijentima i suradnicima
- Prosocijalno ponašanje; osobne razlike u prosocijalnom ponašanju; situacijske odrednice prosocijalnog ponašanja i odgovornosti u pomagačkim zanimanjima; poticanje na prosocijalno ponašanje u društvu
- Međugrupni odnosi na radnom mjestu; konformizam u funkciji diskriminacije; stavovi, predrasude, promjene stava i promjene ponašanja u funkciji sprječavanja diskriminacijskog ponašanja prema pacijentima
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Aronson E, Wilson T. D, Akert R. M. Socijalna psihologija. Zagreb: Mate 2005.
2. Hewstone M., Stroebe W. Uvod u socijalnu psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2002.
Preporučena literatura:
3. Myers D.G. Social Psychology. McGraw Hill, Inc., 2005.
4. Kouta Ch., Kaite Ch.P. Gender Discrimination and Nursing: A literature review. Journal of Proffesional Nursing, Vol. 27; No. 1, pp 59-63, 2011.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže