Sestrinska skrb za obitelj
Kratica: 1111SE3 Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Jadranka Pavić
Izvođači:
Opis predmeta: - Sestrinska procjena obitelji;
- Utjecaj društvenih procesa na obitelj;
- Roditeljstvo i roditeljsko ponašanje;
- Neki aspekti zdravstvene i socijalne zaštite obitelji;
- Obitelj i ovisnosti;
- Problemi u obitelji vezani su uz kronične bolesti i invaliditet;
- Problemi u obitelji vezani uz socijalnu isključenost;
- Interdisciplinarni pristup u radu s obitelji;
- Vrste i uloge nevladinih udruga u pomoći obitelji;
- Sustavi socijalne pomoći;
- Projekti u zajednici usmjereni su na pomoć obitelji;
- Planiranje preventivnih intervencija u obiteljskom i školskom okruženju;
- Planiranje preventivnih aktivnosti usmjerenih na obitelj u lokalnoj zajednici;
- Zaštita od nasilja u obitelji;
- Pristupi zbrinjavanju djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pavić, J., Sestrinska skrb za obitelj - nastavni tekstovi, Zdravstveno veleučilište, Zagreb, 2014.
Preporučena literatura:
2. Ajduković, M.,Radočaj, T., Pravo djeteta na život u obitelji. Zagreb: UNICEF, 2008.
3. Čudina-Obradović, M. , Obradović, J., Psihologija braka i obitelji. Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 2006.
4. Janković, J. Pristupanje obitelji - sustavni pristup. Drugo, dopunjeno izdanje. Alinea, Zagreb, 2004.
5. Maleš, D., Nove paradigme ranoga odgoja. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011.
6. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 137/09, 14/10 I 44/10)
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže