Zdravstvena njega ovisnika
Kratica: 1111SE3 Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 30(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 5(PKL-M)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Biserka Sedić
pred. Zinka Bratuša
Izvođači:
Opis predmeta: - Ovisnosti - javnozdravstveni problem,
- vrste ovisnosti,
- psihički poremećaji koji prate ovisnosti,
- individualni pristup radu s ovisnicima,
- načela rada s grupom ovisnika,
- prednosti grupnog rada,
- specifične vještine voditelja grupe,
- rad s grupom u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti,
- bihevioralna terapija,
- obiteljska terapija,
- samozaštitne i suzaštitne skupine,
- sestrinski problemi (dijagnoze),
- intervencije i evaluacije radnih skupina.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Sedić B. Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika. Zdravstveno veleučilište, Zagreb, 2006.
Preporučena literatura:
2. Pozaić, V. Droga ? Od beznađa do nade. Filozofsko-teološki fakultet Družbe Isusove, Zagreb, 1999.
3. Schwebel, R. Reći ne nije dovoljno. SysPrint,doo., Zagreb, 1995
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže