Zdravstvena njega u zajednici
Kratica: 1111SE3 Opterećenje: 25(P) + 5(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 45(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 45(PKL-M)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Jadranka Pavić
v. pred. Mara Županić
Izvođači:
Opis predmeta: - Cjelovit pristup u zbrinjavanju korisnika skrbi, obiteljsko zbrinjavanje i usmjerenost na zajednicu, preventivno djelovanje, primjena sustavnog, logičkog rješavanja problema kroz proces sestrinskih briga. Sadržaj je usmjeren na zadatke koje se odnose na:
- promicanje i očuvanje zdravlja i sprečavanje bolesti kod novorođenčadi, bebe, maloljetnih i predškolskih, školske djece i mladih, žena i muškaraca, osobama s rizičnim ponašanjem i lošim životnim navikama;
- Promicanje zdravlja provedbom Nacionalnih programa i drugih preventivnih programa ciljnih populacija;
- Prepoznavanje i pravodobno otkrivanje potreba i skrb za bolesne, stare i nemoćne koji se provode tamo gdje ljudi žive i rade;
- Edukaciju korisnika i obitelji za samozbrinjavanje;
- Edukacija korisnika i obitelji za uporabu raznih vrsta pomagala;
- Upoznavanje korisnika i obitelji s raznim uslugama za pomoć u zajednici i mogućnosti pomoći u svrhu poboljšanja zdravstveno-socijalnog statusa;
- Zdravstvena njega nepokretnih i slabije pokretnih bolesnika s prolaznim i trajnim stanjima u kojima nije moguća samozbrinjavanje;
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mojsović, Z. i suradnici. Sestrinstvo u zajednici I., Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 2005.
2. Mojsović, Z. i suradnici. Sestrinstvo u zajednici II., Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 2006
Preporučena literatura:
3. Ban,I., Car-Čuljak I. ,Domitrović, D, Sviben, B., Tikvić,M., Županić, M., Smjernice za provođenje zdravstvene njege u patronažnoj djelatnosti, HKMS, Zagreb, 2013.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže