Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika (2)
Kratica: 1111SE3 Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 70(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 40(PKL-M)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Biserka Sedić
Izvođači:
Opis predmeta: - definicija zdravstvene njege i mentalnog zdravlja.
- etički aspekti i dileme zdravstvene njege bolesnika s mentalnim poremećajem
- organizacija zdravstvenog skrbi za bolesnike s problemima mentalnog zdravlja
- uloga medicinskih sestara u zdravstvenoj njezi bolesnika s mentalnim poremećajem.
- uloga i kompetencije sestrinstva u mentalnom zdravlju
- važnost komunikacija u zdravstvenoj njezi bolesnika s mentalnim poremećajem
- prihvaćanje bolesnika s metalnim poremećajem
- proces zdravstvene njege bolesnika s mentalnim poremećajem.
- uporaba teorijskih modela u procesu zdravstvene zaštite u mentalnom zdravlju
(V. Henderson, H. Peplau, D. Orem, GW Stuart, Roy C)
- dokumentacija zdravstvene njege.
- terapijske intervencije u zdravstvenoj njezi
- karakteristike terapijske komunikacije
- procjena simptoma, znakova duševnih poremećaja, čimbenika rizika i potreba za zdravstvenom skrbi
- zdravstvena zaštita i akutna psihijatrijska stanja
- Proces zdravstvene njege kod ovisnosti o psihoaktivnim tvarima
- Proces zdravstvene njege bolesnika ovisnih o alkoholu.
- Proces zdravstvene njege bolesnika s organskim uzrokovanim mentalnim poremećajima
- Proces zdravstvene njege bolesnika s shizofrenijom i shizofrenijama sličnim poremećajima
- Proces zdravstvene njege bolesnika s depresijom.
- Proces zdravstvene njege bolesnika s manijom.
- Proces zdravstvene njege bolesnika sa suicidalnim ponašanjem
- Proces zdravstvene njege bolesnika s nasilničkim ponašanjem
- Proces zdrvastvene njege bolesnika s anksioznim poremećajem.
- Proces zdrvastvene njege bolesnika s poremećajem hranjenja.
- Proces zdravstvene njege poremećaja u razvojnom razdoblju.
- Procesi obnove njege bolesnika s poremećajem osobnosti.
- Proces zdravstvene njege osobe starije životne dobi s mentalnim poremećajem.
- Uloga medicinskih sestara u psihosocijalnoj rehabilitaciji
- Značaj i uloga sestrinstva u psihofarmakoterapiji
- Timski rad
- Socioterapijske tehnike rada
- Terapijska zajednica.
- Promicanje mentalnog zdravlja
- Razvoj zdravstvene njege bolesnika s mentalnim poremećajem.
- Sadržaj kolegija, uključujući i praktična znanja stečena na praktičnim vježbama, usmjerena je na duševno zdravlje i bolest, a nadogradnja je sadržajima koje su učenici stekli kroz psihološku skupinu kolegija.
- Unapređenje duševnog zdravlja i procjena mentalnih stanja čine osnovu za učenje duševnih bolesti, specifičnih tehnika i kontinuiranog zdravstvenog odgoja i rehabilitacije.
- Sadržaj kolegija uključuje uvod u tehnike pregovaranja, intervencije u kriznim stanjima i zdravstvenu njegu bolesnika na odjelima forenzika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Sedić B., Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika. Zdravstveno veleučilište, Zagreb, 2006.
2. Moro Lj., Frančišković T. , Psihijatrija, Medicinska naklada, Zagreb, 2011
Preporučena literatura:
3. Jakovljević, M. i sur., Psihijatrija za zdravstvene studije. ProMente, Zagreb, 2005.
4. Kalauz S., Sestrinska profesija u svjetlu bioetičkog pluriperspektivizma, Pergamenta, Zagreb. 2011.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže