Društveno korisno učenje u zdravstvu
Kratica: 1111SE3 Opterećenje: 10(P) + 10(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 10(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 40(PKL-M)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Jadranka Pavić
v. pred. Štefanija Ozimec Vulinec
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže