Interna medicina
Kratica: 1111IME2 Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Željko Čabrijan
Izvođači:
Opis predmeta: - Bolesti kardiovaskularnog sustava (ishemijska bolest srca; poremećaji ritma, elektrostumulacija; šok; iznenadna smrt, kardiopulmonalna resuscitacija; plućno srce; bolesti arterija i vena)
- Bolesti dišnog sustava (dijagnostičke metode; poremećaji funkcije; kašalj, hemoptiza; bronhalna astma; KOPB; akutna i kronična respiracijska insuficijencija; infekcije dišnog sustava; plućni karcinom; bolesti pleure; ARDS; tuberkuloza)
- Bolesti probavnoga sustava (dijagnostičke metode; povraćanje, proljev, zatvor, malapsorpcija, krvarenje, icterus, ascites; bolesti jednjaka; GERB; gastritis, ulkusna bolest, Zollinger-Ellisonov sindrom; upalne bolesti crijeva; iritabilni kolon; divertikuloza; vaskularni poremećaji crijeva; anorektalne bolesti; tumori gastrointestinalnog trakta; bolesti žučnog mjehura; bolesti gušterače; tumori gušterače i hepatobilijarnog sustava; ciroza, portalna hipertenzija)
- Klinička imunologija i reumatologija (alergijske reakcije; kolagenoze; seronegativni artritisi; ulozi; degenerativne bolesti zglobova; metaboličke bolesti kostiju)
- Bolesti endokrinog sustava (laboratorijska dijagnostika; bolesti hipotalamusa i hipofize; bolesti štitnjače, nadbubrežnih i paratireoidnih žlijezda; klinička uporaba glukokoritkoida; šećerna bolest)
- Bolesti krvi i krvotvornih organa (hematopoetski sustav; anemije; agranulocitoza; polycythemia vera; akutne i kronične leukemije; maligni limfomi; multipli mijelom; bolesti uzrokovane poremećajima hemostaze)
- Bolesti bubrega i mokraćnih putova (pregled pretraga; bolesti glomerula; nefrotski sindrom; tubulointersticijalne bolesti bubrega; infekcije mokraćnog sustava; tuberkuloza; kamenci; opstrukcija urinarnog trakta; akutno i kronično zatajenje bubrega; dijaliza i transplantacija)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Vrhovac B i sur. Interna medicina. 2002.
2. Morović-Vergles J. Odabrana poglavlja iz kliničke imunologije, reumatologije i alergologije - nastavni tekstovi. VZŠ, Zagreb, 2002
Preporučena literatura:
3. Čučević B. Odabrana poglavlja iz pulmologije - nastavni tekstovi. VZŠ, Zagreb, 2002.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže