Infektologija
Kratica: 1111INFE Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: v. pred. dr. sc. Ivan Puljiz
Izvođači:
Opis predmeta: - Opća infektologija: imunologija, imunoprofilaksa, načela antimikrobne terapije i kemoprofilaksa
- Specijalna infektologija: crijevne zarazne bolesti, akutne bakterijske i virusne infekcije dišnih puteva, virusni hepatitisi, virusni i gnojni meningitisi, osipne zarazne bolesti, antropozoonoze i bolesti prirodnih žarišta, emergentne zarazne bolesti, tropske zarazne bolesti i putničke infekcije, HIV/AIDS i sindrom sepse, infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kuzman I., Schonwald S., Infektologija za medicinske sestre, Medicinska naklada, Zagreb, 2000.
2. Beus I., Škerk V., Infektologija za stomatologe, Graphis, Zagreb 2002.
Preporučena literatura:
3. Nastavni tekstovi
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže