Pedijatrija
Kratica: 1111PEDI Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: pred. dr. sc. Iva Mihatov-Štefanović
Izvođači:
Opis predmeta: - Zaštita majke i djeteta i vitalno statistički podaci važni za Hrvatsku
- Nesreće u djece
- Prehrana i poremećaji prehrane
- Anomalije i infekcije mokraćnog sustava u djece
- Bolesti novorođenčeta
- Infekcije dišnog sustava u djece
- Konvulzivni sindrom i epilepsije
- Bolesti hipofize, tiroideje i paratiroideje
- Monogenetski i poligenetski nasljedne bolesti, kromosomske anomalije i prenatalno oštećenje ploda, razvojne anomalije mozga i lubanje
- Neurokutani sindromi
- Tumori mozga i kraniocerebralne ozljede
- Neuromuskularne bolesti i heredodegenerativne bolesti SŽS
- Bolesti metabolizma Ca i P. Rahitis
- Bolesti koštanog sustava u djece
- Psihomotorički razvoj djeteta
- Razvitak i osobitosti hematološkog sustava u djece
- Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza poremećaja rasta
- Perinatalna oštećenja mozga - dječja moždana kljenut
- Vitamini i oligoelementi u prehrani djece
- Osobitosti imunološkog sustava djece
- Imunodeficijencije
- Laboratorijska dijagnostika bolesti srca
- Novorođenačke žutice
- Antenatalna i postnatalna dijagnoza nasljednih bolesti
- Genetsko savjetovalište
- Vrućica - značaj i postupci
- Sindrom iznenadne dojenačke smrti
- Prevencija preventibilnih bolesti
- Sindrom kardiovaskularnog zatajenja
- Principi reanimacije i intenzivnog liječenja i nadzora teško bolesnog djeteta
- Prirođene i stečene srčane greške
- ADHD (attention deficite hyperactive disorders)
- Reumatske bolesti u djece
- Perikarditis, miokarditis, endokarditis
- Diabetes melitus, Diabetes insipidus
- Bolesti jetara, žuči i gušterače
- Malapsorpcijski sindom
- Bolesti crvene krvne loze
- Ulkusna bolest
- Opstipacija
- Kronične crijevne bolesti (Chronova bolest, ulcerozni kolitis, akutni i kronični proljev)
- Bolesti zgrušavanja krvi
- Poremećaj spolnog razvoja
- Tubulointersticijski nefritis
- Urolitijaza u djece
- Bolesti bijele krvne loze
- Tuberkuloza u djece
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mardešić D. Pedijatrija. Zagreb: Školska knjiga; 2003.
2. Juretić M, Balarin L Pedijatrija za više medicinske sestre. Split. Klinička bolnica Split; 1995.
Preporučena literatura:
3. Kliegman RM. Nelson Textbook of pediatrics. 18th ed. Philadelphia (PA): W.B. Saunders company; 2007.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže