Hitna stanja u psihijatriji
Kratica: 1111SE3 Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 15(PKL-M)
Nositelji: pred. Boris Ilić
Izvođači:
Opis predmeta: - hitan prijam psihijatrijskog bolesnika i prisilna hospitalizacija
- zbrinjavanje pacijenta u stanju psihomotorne agitacije i agresije
- uporaba de-eskalacijskih tehnika i mjera prisile
- specifičnosti sestrinske skrbi za forenzičko-psihijatrijskog pacijenta
- specifičnosti sestrinske skrbi za suicidalnog pacijenta
- sestrinska skrb za pacijenta u akutnom opitom stanju, apstinencijskoj krizi i deliriju
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ilić, B. Nastavni tekstovi. Zdravstveno veleučilište, 2020.
Preporučena literatura:
2. Jukić, V; Ostojić, D: Hitna stanja u psihijatriji. Medicinska naklada, 2018.
3. Sedić, B. Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika. Zdravstveno veleučilište, 2006.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže