Hrvatski znakovni jezik
Kratica: 1111SE3 Opterećenje: 10(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 20(PKL-M)
Nositelji: pred. Ana Marija Hošnjak
Izvođači:
Opis predmeta: - Klasifikacija osoba oštećena sluha prema lokalizaciji, vremenu nastanka i trajanju
- Povijesni pregled nastanka znakovnog jezika
- Usporedba s drugim zemljama svijeta
- Pravni aspekti hrvatskog znakovnog jezika i njegovo značenje za praksu medicinskih sestara
- Jednoručna abeceda
- Dvoručna abeceda
- Brojevi
- Osnovni znakovi medicinskog nazivlja
- Alternativne mogućnosti komunikacije s osobama oštećena sluha
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šegota I., Gluhi i znakovno medicinsko nazivlje, Medicinska naklada, Zagreb, 2010.
Preporučena literatura:
2. Tarczay, S. Znak po znak 1. Zagreb: Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir; 2007.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže