Prevencija u dentalnoj medicini
Kratica: 1111SE3 Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 15(PKL-M)
Nositelji: pred. dr. sc. Ivana Jurčić Čulina
Izvođači:
Opis predmeta: - Stomatologija i grane stomatologije
- Endodoncija i restaurativna stomatologija (karijes, liječenje i popravci zuba,vrste infekcija, antibiotska profilaksa, hitne intervencije, rizični pacijent i kontrola rizičnih pacijenata, psihološka priprema pacijenta, pravilna higijena)
- Dječja i preventivna stomatologija ( karijes u dječjoj i školskoj dobi, KEP indeks, pečaćenje fisura, fluoridacija zuba, liječenje mliječnih zuba, kontrola plaka i njegovo uklanjanje, funkcionalno i estetsko zbrinjavanje traumatiziranih zuba, edukacija pacijenata što djece ali i roditelja o higijenskim mjerama u usnoj šupljini te i o prehrambenim navikama)
- Ortodoncija (pravilna higijena)
- Parodontologija (gingivitis, parodontitis, načini liječenja, tretiranje i priprema bolesnih i rizičnih pacijenata za zahvate, upute nakon zahvata, prevencija, značenje recall-a, adekvatne oralne higijene)
- Oralna kirurgija (vrste anestezija, vrste zahvata, rizični pacijenti, oralni karcinomi i dr. bolesti usne šupljine, pripreme pacijenata za zahvat npr. dijabetičara, srčanog bolesnika, bolesnika koji je na hemodijalizi, upute nakon zahvata)
- Stomatološka potetika (pravilna higijena)
- Oralna medicina ( lekoplakije, prekanceroze, kserostomija metode dijagnosticiranja te liječenje etc.)
- Prevencija od zaraznih bolesti u ordinaciji dentalne medicine (hepatitis,HIV, etc)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Dr.sc. Ivana Jurčić Čulina, Prevencija u dentalnoj medicini-nastavni tekstovi. ZVU 2020
Preporučena literatura:
2. Burket Oralna medicina, Pedodoncija Koch Poulsen, Parodontologija Rateitschak
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže