Informatika
Kratica: INF6751Z Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 30(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: pred. Mario Somek
Izvođači:
Opis predmeta: Informatika i njen značaj za razvoj znanja i unapređenje stručnog rada. Tehnička osnovica informatičkih sustava, dijelovi i njihova funkcija. Programska podrška. Osnovni oblici primjene računala. Medicinsko informatičko nazivlje. Podaci i priprema za obradu računalom. Šifriranje. Klasifikacija. Organizacija i zaštita podataka. Sustavi potpore odlučivanju. Zdravstveni informacijski sustavi: načela, razine. Korištenje računala za komunikaciju u lokalnim i globalnim sustavima. Primjena informatike u struci. Telemedicina. Multimedijalne aplikacije.Teleradiologija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nastavni tekstovi
Preporučena literatura:
2. ECDL priručnik za Europsku računalnu diplomu; izdavač PRO-MIL, 2005
3. D.Grundler, Primijenjeno računalstvo, Graphis, Zagreb, 2000
4. Deželić, Đ.: Zdravstvena informatika. Zagreb: HDMI i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1997.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže