Anatomija (2)
Kratica: ANA6751L Opterećenje: 45(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 30(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Sajko
Izvođači:
Opis predmeta: Započinje se uvodom u anatomiju te nastavlja sustavnom anatomijom pojedinih organskih sustava. Organski sustavi koji se obrađuju su: koštani sustav, zglobni sustav, mišićni sustav, probavni sustav, dišni sustav, mokraćni sustav, spolni sustav, endokrini sustav, kardiovaskularni sustav, živčani sustav te osjetila.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Rotim K. i sur. Anatomija. Zagreb: Zdravstveno veleučilište Zagreb; 2017.
2. Rotim K, Gajski D. Priručnik za pripremu ispita iz anatomije, Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb 2015.
Preporučena literatura:
3. Ostojić LJ. i suradnici. Anatomija čovjeka. Mostar: Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru: 2013.
4. Bajek S., Bobinac D., Jerković R., Malnar D., Marić I. Sustavna anatomija čovjeka. Rijeka: Digital point tiskara d.o.o.:2007.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže